Van technology naar targeting

Aankoop ondersteunende communicatie richt zich op meer dan het alleen zenden en ontvangen van een boodschap.

Het is een uitgekiend (en uitgebalanceerd!) proces van het alleen verzenden van informatie tot het volledige ondersteunen van de klantinteractie of een beslissingsproces.  Van éénrichtingsverkeer alleen ter informatie, naar bewust prikkelend om een customer journey op gang te brengen en richting te geven. De enorme toename van het aantal communicatiekanalen, waarvan het merendeel digitaal is, geeft klantcommunicatie er een nieuwe uitdaging bij. Met wie moet ik wat communiceren via welk kanaal en op welke manier? Gerichter communiceren blijkt beter te scoren dan een nog mooiere opmaak.

Door Hans Kaashoek

De ontwikkelingen op het gebied van klantcommunicatie waren de afgelopen decennia vooral technologisch, zowel op systeem als op softwaregebied. Printers veranderden van zwart/wit bulkkopieermachines naar zeer flexibele  outputsystemen met variabele print per pagina, kleur en steunkleur, reliëf print en allerlei nabewerkingsopties. Dit ondersteund of aangestuurd door steeds weer nieuwe functies vanuit de outputmanagement software. Data en tekst samenvoegen (merging), variabele layout, transpromo en white space management maakten het documentcreatie- en productieproces een creatieve uitdaging. Een goudmijn voor opmaak- en designbureaus, marketingcommunicatiespecialisten en servicebureaus.

Lees in achtergronden het hele artikel