Business & Information Services vormen fundament voor breed Information Management

Canon sluit met overnames aan op digitaliseringsdrang

De wereld wordt steeds digitaler en daar liggen kansen voor wie ze wil zien. Waar informatie nog niet digitaal is, moet die zo snel mogelijk digitaal worden  en waar die al digitaal is, moet je er goed mee kunnen omgaan. ‘Feitelijk verandert onze core business niet zo: we richten ons nog steeds op informeren en communiceren, alleen de manier waarop we dit tegenwoordig doen, is wezenlijk veranderd’, aldus Antoine Verhoeven, Vice President en Director Business Services bij Canon Nederland.

Van de redactie

Voorheen gebeurde dat veelal met print in alle denkbare formaten, nu gaan we steeds meer richting elke mogelijk digitale variatie op dat thema’, licht Verhoeven toe. ‘De klanten vragen ons om die beweging in te zetten. Zij vertrouwen ons en hebben behoefte aan een partner die hen voor de langere termijn verder op weg kan helpen met de digitale transitie waarin zij zich nu bevinden. Dat verlangde van Canon dat zij haar expertise op de juiste wijze moest inzetten, maar ook dat ze om zich heen moest blijven kijken naar partijen die een aanvulling betekenen op die expertise. Wanneer klanten ons vragen om hun documentprocessen te optimaliseren, dus sneller, beter, efficiënter en effectiever te maken, dan kom je er uiteraard niet met alleen output management oplossingen in print. Dan heb je het over customer communications en customer intimacy. Dan moet je de hele document lifecycle kennen om daar passende oplossingen voor te kunnen bieden.’

‘De verschuivingen in de markt zijn helder: print neemt af en er is een grote druk bij bedrijven en organisaties op de digitale transitie: digitalisering van informatie, -processen en -management. Ofschoon je ook in een afnemende markt, zoals de printmarkt is, prima je geld kunt verdienen, willen we met Canon meer bieden aan onze klanten: verbreding en verdieping van onze kennis op het gebied van informatiemanagement om hen zo het juiste advies te kunnen geven en hen daarin te kunnen begeleiden. We proberen minder afhankelijk van print te worden en meer te focussen op Services & Solutions.’

‘If you can’t beat them…’
Die digitaliseringsdrang bij de klanten was één van de redenen voor Canon om, onder meer, de overname van Docspro als input management specialist te initiëren. Verhoeven: ‘Waar ik al aangaf dat we als Canon onszelf voortdurend blijven verbeteren, zijn er in de markt ook al partijen die op specialistische gebieden verder zijn. Docspro is zo’n partij. Eigenlijk is het heel logisch dat je tegelijk met output management de input management kant bekijkt. Wat er bij de één uitgaat, komt er immers bij de ander in. Dus als je die processen en informatiestromen op elkaar af kunt stemmen, ben je al een grote stap op de goede weg. Ook op die manier kunnen wij dus blijven innoveren: waar je zelf die kennis nog niet hebt of in mindere mate, kun je die binnenhalen om zo een beter portfolio te bieden aan mogelijke oplossingen voor onze klanten. If you can’t beat them… Dat hebben we met Docspro gedaan, maar datzelfde geldt voor de acquisities van Nokavision en I.R.I.S. Nederland. Wij kunnen de klanten daardoor meer schaalgrootte en grotere verscheidenheid en expertise in oplossingen bieden.’

Strategie
Canon heeft zich op het hoogste niveau nadrukkelijk uitgesproken voor een versnelde groei in de wereld van informatiemanagement. Verhoeven: ‘Maar dan ook meteen over de hele breedte van dat vakgebied. We willen op elk terrein innovatief en toonaangevend zijn. Dat betekende voor ons een stevige verschuiving in de richting van software solutions. Hardware wordt steeds minder relevant en kan zelfs eenvoudig als service worden ingehuurd. Bij de klanten zien we een grote en stijgende behoefte aan gerichte klantcommunicatie. Liefst zo persoonlijk, efficiënt en economisch aantrekkelijk mogelijk. Daaraan gaven we voorheen voornamelijk invulling op papier. De behoefte aan multi-channel communicatie bij de klanten heeft direct tot gevolg dat (nagenoeg) alles digitaal moet verlopen. Van input tot en met output en dan kan het zijn dat de output nog steeds óók op papier is, maar niet meer alléén op papier. Dat betekent ook dat we het hoofdzakelijk hebben over software. Een serieuze switch voor Canon, maar dat we daartoe in staat zijn, is wel gebleken uit het feit dat inmiddels tientallen grote klanten, zoals Universiteit Maastricht, UWV, Van Lanschot Chabot, Provincie Groningen, Volvo Cars, Generali en meer onze ondersteuning hebben gekozen  voor hun multi-channel klantcommunicatie. De verschijningsvorm van de output (op het gebied van klantcommunicatie) hangt daarbij slechts af van het doel, de boodschap en de doelgroep. De strategie werkt dus.’

Meer opties bieden
Met betrekking tot capturing was Canon goed, maar niet de beste leerling van de klas. Er waren belangen in I.R.I.S. Nederland, maar dat was niet genoeg, vond men. Men wilde de klanten meer opties kunnen bieden. Verhoeven: ‘Klanten willen niet in één bepaalde hoek worden gedreven en met de overname van Docspro hebben we voor hen een mooie extra optie in de vorm van het breed gewaardeerde Kofax-platform. Bovendien is Docspro met de vertegenwoordiging en kennis van Hyland’s informatiemanagement software OnBase, een excellente partij in procesmanagement rondom capturing. Capturing is één ding, maar wat daarna met de informatie moet gebeuren is weer een volgende stap. Docspro beheerst die wereld als geen ander. Niet voor niets hebben ze daarmee een leidende positie in Nederland verworven.’

Kennis en betrokkenheid
Die leidende positie is mooi, maar cruciaal voor de samenvoeging van Docspro met Canon is de specialistische kennis die daar in huis is. ‘Dat sluit helemaal aan op de strategie die ik al eerder aangaf. Canon wil een partner voor de langere termijn zijn voor haar klanten. Dat betekent dat je veel kennis in huis moet hebben en mensen die betrokken zijn bij de creatie en doorontwikkeling van oplossingen. Die houding is de sleutel van hun succes, dus er is voor ons alle reden om die markt- en klantbenadering van Docspro zo te houden. Het betekende een vliegende start…’

In veel gevallen hoor je van overgenomen partijen na een tijdje niets meer. Zo niet met Docspro of de andere partijen die de afgelopen periode zijn aangekocht door Canon. Dennis Zwanenburg, Managing Director bij Docspro: ‘Dat komt door de benadering en waardering van Canon voor Docspro. Zoals Antoine al aangaf, we hebben een bepaalde positie veroverd doordat we goed zijn in wat we doen. Als we vervolgens de gelegenheid krijgen om binnen zo’n grote speler als Canon nog steeds die dingen te blijven doen die ons in die positie hebben gebracht, voelt dat goed. Dat betekent dat onze mensen zich op hun gemak voelen en betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen wat wij nog steeds zien als ‘ons’ bedrijf. De synergie tussen beide partijen werkt.’

Die synergie is er ook in gelegen dat Canon bij andere partijen in de markt binnenkomt dan Docspro gewend was. Zwanenburg: ‘Als Docspro waren we ook weer niet zo heel groot en dan is het lastig om bij de echt grote bedrijven de kans te krijgen om jouw visie en ideeën uit te dragen. Ideeën waar ook die grote bedrijven veel baat bij hebben, daarvan ben ik overtuigd. Met Canon als ‘moeder’ lukt dat nu wel en met het gewenste resultaat. We zijn in staat het vertrouwen dat die grote klanten in met name Canon hebben waar te maken met onze eigen oplossingen, die bijdragen aan verbeterde klantcommunicatie en informatiemanagement in het algemeen. Daarmee krijgen ze ook het vertrouwen in ons en kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan die klantrelatie en mooie dingen bereiken.’

Die stappen gelden ook voor Nokavision en I.R.I.S. Nederland. Verhoeven: ‘Nokavision is net zo’n innovatieve partij, met zowel haar expertise op het gebied van output management als haar kennis van het Mend ix-platform. Dat vormt een welkome aanvulling op wat wij bij Canon voor ogen hebben. Hetzelfde geldt voor de combinatie I.R.I.S. Nederland met i-Manage. We willen graag dat de partijen die ons komen versterken dat net zo ervaren als wij: dat zij óns komen aanvullen en dat we dus graag van hun kennis en expertise gebruik maken. We geven hen de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen, om ons uiteindelijk allemaal beter te maken en nieuwe, innovatieve oplossingen in de markt te zetten en onze klanten beter te bedienen. We hebben deze partijen niet binnengehaald voor de klanten om vervolgens de stekker uit zo’n onderneming te trekken en hen aan de spreadsheet toe te voegen. Daarom opereren ze allemaal nog onder hun eigen naam in de markt.’

Intelligentie zit in de mensen
De betrokkenheid van Verhoeven bij ‘zijn partners’ is groot. ‘Dat heeft te maken met de overtuiging die we bij Canon hebben dat de kennis van een onderneming vooral in de mensen zit die daar werken. Bij hardware zit die kennis in een doos. Het onderscheid met concurrenten is steeds moeilijker te maken. Bij mensen die met elkaar en klanten praten is dat anders. Zij begrijpen welke kant de markt opgaat, wat de klanten  zoeken. Geef de mensen daarom de ruimte en het vertrouwen en er kunnen mooie dingen gebeuren. Die ‘entrepreneurial spirit’ bevalt heel goed en houdt iedereen scherp: zorg dat je snel kunt acteren op veranderingen in de markt en de klantbehoefte. Dat we dat kunnen heeft de praktijk met deze partners al uitgewezen en dat bewijst zich in het feit dat we inmiddels zijn uitgegroeid tot markleider op het gebied van Information Management.’

Beeld: Canon/Docspro, 123RF.COM