Jongeren minder achteloos dan gedacht

Wie denkt (en zegt) dat het jongeren vandaag de dag niets kan schelen wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt, komt toch bedrogen uit. Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft namelijk uitgewezen dat juist de groep tussen 16 en 35 jaar gebruik maakt van de optie om apps te blokkeren om die gegevens te gebruiken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat tweederde van de Nederlandse smartphonegebruikers van 16 tot 75 jaar bij het installeren of gebruiken van apps op hun smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of weigert. Het gaat daarbij om gevoelige en persoonlijke gegevens, zoals contactlijsten, foto's en de locatie van de smartphone. Opmerkelijk is dat nog best een substantieel deel van de ondervraagden (12%) geen idee had dat die optie bestond… Daarvan was wel weer een groter deel ouder dan die 35 jaar.

Het is dus niet (meer) zo dat jongeren onverschillig staan ten opzichte van het gebruik van persoonlijke gegevens. Zij maken zich wel degelijk druk om wat er met die data gebeurt,. Waarschijnlijk meer dan wij (dat zijn mijn woorden, inderdaad). En dat geldt eigenlijk dan net zo zeer voor de klimaatdiscussie. Als de minister voor Klimaat en Economie (Eric Wiebes dus) en ook de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hugo de Jong dus) zeggen dat jongeren beter naar school kunnen gaan om daar te leren wat je aan verbetering van het klimaat kunt gaan doen, schiet je toch behoorlijk in eigen voet. De betrokkenheid van de jeugd zou juist moeten worden toegejuicht. Zij zijn de toekomst en zij zitten meer met ons opgescheept dan andersom.

In de regel komen ook de baanbrekende startups op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie niet van de ouderen, of wel soms heren…? Dan kun je nog zo’n trendy baardje hebben of modieuze schoenen, bedenk eerst eens waar (de ontwikkeling van) onze toekomst van afhangt voor je zo’n bekrompen commentaar geeft op initiatieven van scholieren om te gaan staken voor het klimaat. Werknemers die gaan staken over verbetering van hun arbeidsvoorwaarden hoeven toch ook niet te staken in het weekend of op hun vrije dag? Dat zijn nou de bestuurders die het land verder moeten helpen…

John de Waard